oracle – NVL() – Nahrazení nulové hodnoty textem

Od posmura

 

Příiklad: v případě že místo řetězcové hodnoty datum_narozeni se vracíl null, pak se zibrazí text ‚neuveden

SELECT 
     prijmeni,
     NVL (TO_CHAR (datum_narozeni), 'neuveden') datum_narozeni
FROM
     adresar