oracle – SELECT – podmínka CASE

Od posmura

 

CASE WHEN … THEN … ELSE … END

SELECT 
  autor ,
  titul,
  (
    CASE WHEN zanr_kod = '1' OR zanr_kod = '2' THEN 'dětská literatura'
    ELSE
      CASE WHEN (zanr_kod = '3' OR zanr_kod = '4') AND rok_vydani <> '2015' THEN 'starší dětská literatura'
      ELSE
        CASE WHEN zanr_kod = '5' THEN 'zábavná literatura'
        ELSE
          CASE WHEN (zanr_kod = '6' OR zanr_kod = '7') AND rok_vydani = '2014' THEN 'dětská literatura z roku 2014'
          ELSE 'ostatní'
          END
        END
      END
    END
  ) as TYP
FROM
  kartoteka
ORDER BY
  autor