oracle – TO_DATE – Převod textového řetězce na datový typ DATE

Od posmura

 

 • update nejaka tabulka
  set
  nazev_pole = TO_DATE(‚řetězcová_hodnota‚,’DD.MM.YYYY HH24:MI:SS‘)
   

 • select * from nejaka_tabulka
  where
  nazev_pole = TO_DATE(‚řetězcová_hodnota‘,’DD.MM.YYYY‘)