oracle – OCI_ERROR – Zpracování chyb

Od posmura

oci_connect

$ORACLE_SPOJENI = @oci_connect ($ORACLE_UZIVATEL, $ORACLE_HESLO, $ORACLE_SERVER, "EE8MSWIN1250");

if (! $ORACLE_SPOJENI) {$E = @oci_error (); exit ("<p>CHYBA - OCI_CONNECT<br />Uživatel: [{$ORACLE_UZIVATEL}/{$ORACLE_HESLO], Řetězec: {$ORACLE_SERVER}<br />Chyba: [" . htmlentities ($E['message']) . "]</p>");}
else  echo "<p>Spojení s databáovým serverem navázáno.</p>\n";

oci_parse

$SQL_PRIKAZ = "select neco from neceho";
$SQL_DATA = @oci_parse ($ORACLE_SPOJENI, $SQL_PRIKAZ);

if (! $SQL_DATA) {$E = @oci_error ($ORACLE_SPOJENI); exit ("<p>CHYBA - OCI_PARSE<br />SQL příkaz: {$SQL_INSERT}<br />Chyba: [" . htmlentities ($E['message']) . "]</p>");}

 

oci_execute

$SQL_EXEC = @oci_execute ($SQL_DATA);

if (! $SQL_EXEC) {$E = @oci_error ($SQL_DATA); exit ("<p>CHYBA - OCI_EXECUTE<br />SQL příkaz: {$SQL_INSERT}<br />Chyba: [" . htmlentities ($E['message']) . "]</p>");}