php – – array – Spojování polí

Od posmura

 

<?php
$pole1 = array („aaa“, „bbb“, „ccc“, „dddd“);
$pole2 = array („AAA“, „bbb“, „CCC“, „DDD“, „EEE“, „aaa“);

echo <<<TEXT
<h1>Spojování polí</h1>
<h2>Funkce array_merge</h2>
<ul>
TEXT;

$spojeni_merge = array_merge($pole1, $pole2);

foreach ($spojeni_merge as $index => $hodnota) {
  echo „<li>{$index} => {$hodnota}</li>“;
}

echo <<<TEXT
</ul>
<h2>Pomocí operátoru +</h2>
<ul>
TEXT;

$spojeni_plus = $pole1 + $pole2;

foreach ($spojeni_plus as $index => $hodnota) {
echo „<li>{$index} => {$hodnota}</li>“;
}

echo <<<TEXT
</ul>
TEXT;
?>

Spojování polí

Funkce array_merge

 • 0 => aaa
 • 1 => bbb
 • 2 => ccc
 • 3 => dddd
 • 4 => AAA
 • 5 => bbb
 • 6 => CCC
 • 7 => DDD
 • 8 => EEE
 • 9 => aaa

Pomocí operátoru +

 • 0 => aaa
 • 1 => bbb
 • 2 => ccc
 • 3 => dddd
 • 4 => EEE
 • 5 => aaa