php – script – Kontrola pole fomuláře na číslo

Od posmura

 

function TestCislo(pole) {

var nazev = pole.name;
var hodnota =  pole.value;
var chyba = “”;
var re = /,/gi;
pole.value = hodnota.replace(re, “.”);
hodnota =  pole.value;

if (isNaN(hodnota)) {
    pole.style.background = “red”;
    alert (“CHYBA!\\n\\nHodnota \\”” + hodnota + “\\”v poli \\”” + nazev + “\\” není číslo!\\nProsím, zadejte hodnotu ve správném tvaru.”);
    pole.value = “”;
    chyba = “a”;
}

else {
    pole.style.background = “white”;
    hodnota =  parseFloat(hodnota);

    if (isNaN(hodnota)) {
        pole.style.background = “red”;
        alert (“CHYBA!\\n\\nHodnota v poli \\”” + nazev + “\\” nebyla zadána!\\nProsím, zadejte hodnotu ve správném tvaru.”);
        pole.value = “”;
        chyba = “a”;
    }

    else chyba = “n”;

}

if (chyba == “n”) return true;
else  return false;

}