php – – unserialize – Konverze ‚serialize‘ řetězce na pole

Od posmura

 

Příklad:

$TEST = ‚a:4:{s:1:“a“;s:3:“Foo“;s:1:“b“;s:3:“Bar“;s:1:“c“;s:3:“Baz“;s:1:“d“;s:3:“Wom“;}‚;

echo „TEST: <strong>“ . $TEST . „</strong><br />“;

echo „unserialize (TEST): <strong>“ . unserialize ($TEST) . „</strong><br />“;

foreach (unserialize ($TEST) as $INDEX => $HODNOTA){
   echo „<li>INDEX: <strong>“ . $INDEX . „</strong> -> HODNOTA: <strong>“ . $HODNOTA . „</strong></li>“;
}

Výsledek:

TEST: a:4:{s:1:“a“;s:3:“Foo“;s:1:“b“;s:3:“Bar“;s:1:“c“;s:3:“Baz“;s:1:“d“;s:3:“Wom“;}

unserialize (TEST): Array

    • INDEX: a -> HODNOTA: Foo
    • INDEX: b -> HODNOTA: Bar
    • INDEX: c -> HODNOTA: Baz
    • INDEX: d -> HODNOTA: Wom