Vytváříme WWW stránky 6. aktualizované vydání

Od posmura

Pro vydavatelství Computer Press jsem spolupracoval na publikaci „Vytváříme WWW stránky 6. aktualizované vydání“, autoři Jiří Hlavenka, Radek Sedlář, Tomáš Holčík, Miroslav Kučera, Zdeněk Schneider, Imrich Buranský, Vlastimil Pošmura. Publikace se zabývá těmito problematikami: základy web designu a tvorby webových stránek v kódu HTML a modernějším XML, detailnější pohled na vytváření tabulek, rámů a kaskádních stylů (CSS), oživení webových stránek pomocí dynamického HTML (DHTML) a JavaScriptu, vytváření profesionálních grafických prvků, kreslení, tvorba animací a zvuku ve famózním nástroji Macromedia Flash MX, návod na vytvoření WAPové stránky pro mobilní telefony, programování webových stránek v nejoblíbenějším skriptovacím jazyce PHP, propojení stránek s databázemi MySQL a publikování, správa a údržba stránek na webovém serveru Apache.