php – mysql – FROM_UNIXTIME

  FROM_UNIXTIME(‘hodnota_vytvořená_fcí_mktime_nebo_time’,’výstupní_formát’)   Příklad: SELECT * FROM nejaka_tabulkeWHERE FROM_UNIXTIME(ro_objednavky.datum_objednani,”%Y”) = ‘{$ROK}’

php – mysql – LOAD DATA INFILE

LOAD DATA INFILE ‘c:\\nekde\\nejaky_textovy_soubor‘ INTO TABLE nazev_tabulky  FIELDS TERMINATED BY ‘|’ ENCLOSED BY ‘\”; hodnoty polí jsou uzavřeny jednoduchými uvozovkami ‘ jednotlivá pole jsou odděleny znakem |   Příklad textového souboru: ‘hodnota_1_1’|’hodnota_1_2’|’hodnota_1_3’|‘hodnota_2_1’|’hodnota_2_2’|’hodnota_2_3’|‘hodnota_3_1’|’hodnota_3_2’|’hodnota_3_3’|       

php – mysql – oracle – Odstranění problémů při migraci z MySQL do Oracle

Převzato z externího zdroje: http://myego.cz/item/jak-migrovat-z-mysql-na-oracle-10g-databazi-php   1. Neexistuje LIMIT start, offset Podobně jako SQL Server, tak ani Oracle nemá pohodlné stránkování v SQL přes LIMIT start, offset příkaz, jako umí (jinak velice primitivní) MySQL. Obejít se to dá ale snadno za použití sub-selectu a magické funkce ROWNUM, tedy obdoby ROW_NUMBER() z SQL Serveru: SELECT * FROM…

php – mysql – Nastavení kódování

mysql_query(“SET character_set_results=UTF8”); mysql_query(“SET character_set_connection=UTF8”); mysql_query(“SET character_set_client=UTF8”); mysql_query(“SET NAMES utf8”); mysql_query(“SET CHARACTER SET utf8”);  

php – mysql – Načtení dat do asociovaného pole

function NejakaFunkce() { $TABULKA = “nejaka_tabulka”; $sql =<<<SQL SELECT *  FROM {$TABULKA} ORDER BY nejake_pole SQL; //echo “<li>{$sql}</li>”;   $data = mysql_query($sql)            Or exit (“$SKRIPT – Chyba při provádění SQL příkazu <PRE>$sql</PRE> Chyba: ” . mysql_errno() . ” – ” . mysql_error()); $pocet_zaznamu = mysql_Num_Rows($data);   // Nacteni dat do asociovaneho…

php – mysql – Nastavení spojení

<?php // Nastaveni MySQL ///////////////////////////////////////////////////////////// mysql_connect (“server”, “uzivatel”, “heslo”)   Or exit (“Nebylo provedeno spojení se serverem! Chyba: ” . mysql_ErrNo() . ” – ” . mysql_Error()); mysql_select_db (“databaze”)   Or exit (“Chyba při výběru databáze! Chyba:” . mysql_ErrNo() . ” – ” . mysql_Error()); mysql_query(“SET NAMES ‘UTF8′”)   Or exit (“Chyba nastavení kódové stránky! Chyba:” . mysql_ErrNo()…