php – mysql – Načtení dat do asociovaného pole

function NejakaFunkce() { $TABULKA = „nejaka_tabulka“; $sql =<<<SQL SELECT *  FROM {$TABULKA} ORDER BY nejake_pole SQL; //echo „<li>{$sql}</li>“;   $data = mysql_query($sql)            Or exit („$SKRIPT – Chyba při provádění SQL příkazu <PRE>$sql</PRE> Chyba: “ . mysql_errno() . “ – “ . mysql_error()); $pocet_zaznamu = mysql_Num_Rows($data);   // Nacteni dat do asociovaneho…

php – mysql – Nastavení spojení

<?php // Nastaveni MySQL ///////////////////////////////////////////////////////////// mysql_connect („server“, „uzivatel“, „heslo“)   Or exit („Nebylo provedeno spojení se serverem! Chyba: “ . mysql_ErrNo() . “ – “ . mysql_Error()); mysql_select_db („databaze“)   Or exit („Chyba při výběru databáze! Chyba:“ . mysql_ErrNo() . “ – “ . mysql_Error()); mysql_query(„SET NAMES ‚UTF8′“)   Or exit („Chyba nastavení kódové stránky! Chyba:“ . mysql_ErrNo()…