php – mysql – Nastavení spojení

Od posmura

<?php

// Nastaveni MySQL /////////////////////////////////////////////////////////////

mysql_connect (“server”, “uzivatel”, “heslo”)

  Or exit (“Nebylo provedeno spojení se serverem! Chyba: ” . mysql_ErrNo() . ” – ” . mysql_Error());

mysql_select_db (“databaze”)

  Or exit (“Chyba při výběru databáze! Chyba:” . mysql_ErrNo() . ” – ” . mysql_Error());

mysql_query(“SET NAMES ‘UTF8′”)

  Or exit (“Chyba nastavení kódové stránky! Chyba:” . mysql_ErrNo() . ” – ” . mysql_Error());

 

// Ukonceni MySQL //////////////////////////////////////////////////////////////

@mysql_close ()

  Or exit (“Chyba při ukončení spojení se serverem! Chyba:” . mysql_ErrNo() . ” – ” . mysql_Error());

?>