php – xml – Neplatné doklady ve formátu XML

Od posmura

Výstup z datábázi ve formátu XML je určený hlavně programátorům, kteří chtějí začlenit výsledky vyhledávání do svých vlastních programů (například automatická kontrola dokladu při zápisu čísla do formuláře, apod.). Oproti klasickému zobrazení dat je jednodušší a jednoznačnější. Při změně grafické podoby aplikace není potřeba přepracovávat program. Více na http://www.mvcr.cz/clanek/neplatne-doklady-ve-formatu-xml.aspx.

Skript PHP využívá knihovnu SimpleXML pro zpracování XML dat.