javascript – Třídění pole – sort()

Od posmura

 

Alfanumerické třídění

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.sort();

Apple,Banana,Mango,Orange

 

Alfanumerické třídění – sestupně

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.sort();
fruits.reverse();

Orange,Mango,Banana,Apple

 

Numerické třídění

var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
points.sort(function(a, b){return a-b});

1,5,10,25,40,100

 

Numerické třídění – sestupně

var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
points.sort(function(a, b){return b-a});

100,40,25,10,5,1