php – filter_input() – Načtení externích proměnných

Od posmura

 

filter_input(typ_externí_proměnné, index_externí_proměnné, filtr);
$METODA = filter_input(INPUT_SERVER, "REQUEST_METHOD");