php – – array – Odstranit duplicitní záznamy z vícerozměrného pole

Od posmura

 

Funkce:

  • array_unique – odstraní duplicity v jednorozměrném pole
  • array_map – aplikuje funkce serialize a unserialize
  • serialize – převede pole do řetězce
  • unserialize – převede řetězec na pole
  • array_values – přeuspořádá pole

Příklad:

// Odstraneni duplicit z pole
$moje_pole = array_map („unserialize„, array_values (array_unique (array_map („serialize„, $moje_pole))));

…nebo…

// Odstraneni duplicit z pole
$moje_pole= array_map („unserialize„, array_unique (array_map („serialize„, $moje_pole)));
$moje_pole= array_values ($moje_pole);