javascript – getElementById – příklady použití

Od posmura

readOnly  – nastavení readonly pro prvek formuláře

document.getElementById('nazev').readOnly = true;
 

className  – přiřazení css třídy

document.getElementById('nazev').className = 'nazev_tridy';
 

onclick – přiřadit funkci pro událost onClick

document.getElementById('nazev').onclick = NejakaFunkce;

function NejakaFunkce() {
  alert ("nejaky_text");
}
 
document.getElementById('nazev').onclick = function(){NejakaFunkce ("hello world");};

function NejakaFunkce(PROMENNA) {
   alert (PROMENNA);
}

background – nastavit barvu pozadí

document.getElementById('nazev').style.backgroundColor = "#EBD9D8";
 

innerHTML – vložit text

document.getElementById('nazev').innerHTML = "text";
 

display – zobrait/skrýt prvek

document.getElementById('nazev').style.display = "";
document.getElementById('nazev').style.display = "none";