wordpress – Migrace na jiný servery

Od posmura

Původní server

 1. Deaktivovat pluginy, které ovlivňují činnost systému, například:
  • ARYO Activity Log
  • Peter’s Login Redirect
  • WP Security Audit Log
 2. Export databáze MySQL, například pomocí phpMyAdmin.

 

Nový server

 1. Vytvořit databázi MySQL
 2. Nainstalovat WordPress
 3. Import databáze z původního serveru
 4. Provést tyto SQL příkazy:
  • UPDATE wp_posts SET guid = REPLACE(guid, ‚http://oldhost‚, ‚http://localhost‘);
  • UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE(post_content, ‚http://oldhost‚, ‚http://localhost‘);
  • UPDATE wp_postmeta SET meta_value = REPLACE(meta_value, ‚http://oldhost‚, ‚http://localhost‘);
  • UPDATE wp_options SET option_value = REPLACE(option_value, ‚http://oldhost‚, ‚http://localhost‘);
  • adresu http://localhost  nahradit adresou nového serveru
  • adresu http://oldhost  nahradit adresou původního serveru
    
 5. Zkopírovat složky a soubory z původního serveru do nového
 6. Přihlásit se do přeneseného systému
 7. Aktivovat pluginy. Pokud dojde při nebo po aktivaci některého pluginu k chybám (viz dále), stačí složku s instalací pluginu přejmenovat a znovu se do systému přihlásit. Pak složku s instalací pluginu přejmenovat na původní název a opravit problém.
 8. Pozor: 
  • aktivace pluginu WP Security Audit Log na serveru s Windows 7 způsobila chyby
  • po aktivaci pluginu Peter’s Login Redirect zkontrolovat nastavení přesměrování. Jinak se může stát, že se po odhlášení budou uživatelé při dalším přihlášení přesměrováni na původní server 🙂 .