php – mssql – CONVERT() – Konverze datových typů datetime a char

Od posmura

 

  • CONVERT ( datový_typ, výraz [, styl] )
  • styl pro formát dd.mm.yyyy – 104

 

Příklad použití v SELECT (převod datetime na char):

CONVERT (char, datumVyreseni, 104) as DATUM_VYRESENI

 

Příklad použiti v INSERT INPUT (převod char na datetime):

$DATUM_PRIJETI = date („j.n.Y H:i:s“);

CONVERT(datetime, ‚{$DATUM_PRIJETI}‘, 104)

 

Poznámka: kód v příkladech je vyjmutý z kontextu 🙂