php – – date – Zobrazení prvního a posledního dne v týdnu podle čísla týdne

Od posmura

 

function getStartAndEndDate($week, $year){
  $time = mktime (0, 0, 0, 1, 1 $year);
  $day = date(‚w‘, $time);
  $time = $time + ((7 * $week) + 1 – $day) * 24 * 3600;
  if (date(‚T‘, $time) == ‚CEST‘) $time = $time – 3600;
  $return[0] = $time;
  $return[2] = date(‚d.m.Y H:i:s‘, $return[0]);
  $time = $time + (6 * 24 * 3600) + (24 * 3600) – 1;
  $return[1] = $time;
  $return[3] = date(‚d.m.Y H:i:s‘, $return[1]);
  return $return;
}

Příklad:

$DATUM_POLE = getStartAndEndDate(23, 2015);
$DATUM_OD = $DATUM_POLE[0];
$DATUM_DO = $DATUM_POLE[1];
$DATUM_OD_TEXT = $DATUM_POLE[2];
$DATUM_DO_TEXT = $DATUM_POLE[3];
echo „<li>{$DATUM_OD_TEXT} – {$DATUM_DO_TEXT}</li>“;

Výstup:

    • 01.06.2015 00:00:00 – 07.06.2015 23:59:59