php – pspad – Vložení znaku BOM způsobí chybu – Warning: Cannot add header information – headers already sent by…

Od posmura

 

Při spuštění skriptů PHP s kódováním UTF-8, které byly vytvořeny v editoru PSPadu, dochází k chybovému hlášení „Warning: Cannot add header information – headers already sent by …“. Editor při editaci skriptu v kódování UTF-8 vkládá na začátek souboru znak BOM (Byte Order Mark). Interpret PHP tento znak ale zpracuje jako výstup a tím pádem už nelze modifikovat HTTP hlavičky.

Řešení:

  • menu Nastavení -> Nastavení programu…
  • sekce Program 2
  • odškrtněte volbu Ident. byty v kódování UTF-8
  • uložit nastavení
  • otevřít a znovu uložit všechny PHP skripty, které jsou zpracovány s výše uvedenou chybou